Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

1544 08df 390
Reposted fromkatalama katalama viamisiaczek95 misiaczek95
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaxmartii xmartii

June 28 2015

7498 be8a 390
Mam tyle możliwości, a nic nie robię. Tracę czas na smutek i wyobrażenia co by było gdyby. Jestem beznadziejna, młoda a już tak pozbawiona życia. Popadam w otchłań samozatracenia, niszcze w sobie to co najlepsze, coraz mniej się śmieje a życie jest bardziej szare. Chyba za czymś tęsknie...

Możesz czekać na kogoś latami i latami przez to umierać, możesz wybrać kogoś, kto jeszcze przed maturą będzie planował to, jak będzie wyglądała pierwsza sofa, którą razem kupicie, możesz związać się z kimś, z kim fajnie się ćpa i dobrze pije, możesz opuścić kogoś, kto Cię uszczęśliwia, możesz wybrać dobrze, być szczęśliwa, zostać zraniona, zdradzona, porzucona, możesz też zdradzać, możesz leżeć wieczorami sama na podłodze, możesz też być wieczorami na podłodze pieprzona, możesz ich wszystkich zlewać, albo uganiać się za kimś, zaangażować się albo nie myśleć o nikim poważnie, możesz upijać się w barach, czuć obce ręce w majtkach, możesz przeżyć coś tak cholernie wspaniałego, że późniejsza utrata tego będzie Cię bolała już do końca życia albo codziennie być budzona spojrzeniem tego jedynego, możesz wybierać, zmieniać scenariusze, mieszać postacie i dialogi, możesz, możesz tyle rzeczy cholera, a Ty, Ty siedzisz i gapisz się w ścianę.

4526 b0dd 390
"Wiersze o moim psychiatrze"
8886 38bf 390
bo to sens mojego bycia.
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viadieeine dieeine
6479 48b1 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadieeine dieeine

Udajesz, że jesteś taka silna, a tak naprawdę nie umiesz sobie z niczym poradzić i wszystko doprowadza cię do płaczu. Oszukujesz samą siebie.

Reposted fromawakened awakened viadieeine dieeine
5553 9697 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viadieeine dieeine
5534 e115 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viadieeine dieeine
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Jestem bardzo zła na siebie, że czasami, zaczynam zapominać, ze nigdy nic z tego nie będzie. Że jesteś zwyczajnie miły, a ja tak bardzo chciałabym żeby kryło się w tym coś więcej, że pozwalam sobie na nadinterpretacje. I jak przez moment żyję tym co bym chciała a nie tym co jest, to wszystko co z Tobą związane, boli mnie milion razy bardziej.
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viachocoway chocoway
1029 7821 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmartii xmartii
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
6771 5995 390
"- Wiesz jak nazywam feceta który zrobi wszystko dla swojej kobiety?
- Jak?
- Mężczyzną!"

 — True Blood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl